EKİNLİ-TUCUH-YEŞİLYURT TOKAT - REŞADİYE
Reşadiye, Anadolu'nun orta kesiminde Kızılırmak yayı içinde kalan Kapadokya arazisi içerisinde yer alan bir Tokat ilçesidir. Kelkit Irmağı'nın kenarında, E80 karayolu üzerindedir. Konu başlıkları 1 Tarihi 1.1 Danişmendliler Dönemi 2 İstatistiki bilgiler 3 Coğrafi bilgiler [3] 3.1 Yer Şekilleri 3.1.1 Dağlar 3.1.2 Mağaralar 3.1.3 İlçenin başlıca boğaz ve gedikleri şunlardır 3.2 İklim 4 Turizm 4.1 Kaplıca Turizimi 5 Ulaşım 6 Eğitim 7 Coğrafi konumu 8 Kaynakça 9 Dış bağlantılar Tarihi Eski Kapadokya arazisi elden ele geçmiş, değişik milletler bu arazide medeniyetler kurmuşlardır. Sırasıyla Hititliler, Persler, Makedonyalılar, Pontus Krallığı, Romalılar, Bizanslılar, Selçuklular, Danişmendliler, Kadı Burhanettin ve Akkoyunlular bu bölgede hüküm sürmüşlerdir. Sonraları da bu arazi Osmanlı İmparatorluğu'nun hakimiyetine geçmiştir. Reşadiye’nin eski ismi olarak bilinen İskefser’in tarihi 15. yüzyıla kadar gitmektedir. Bu bölgeden geçerek Erzurum’a giden yine aynı güzergahtan İstanbul’a dönen meşhur Türk gezgini Evliya Çelebi Seyahatname'sinde bu bölgeden bahsetmektedir. O yüzyıllarda Doğu ile Batı arasında kara ulaşımının yapıldığı Şark Yolu diye adlandırılan yolun Reşadiye’den geçtiği Evliya Çelebi'nin Seyahatnamesi'nde belirtilmektedir. Bu yol üzerinde eskiden kalma büyük mezarlıklar halen mevcuttur. Reşadiye’nin coğrafi özellikler bakımından çam ormanlarıyla kaplı olması, kışın sert geçen iklim koşullarından fazla etkilenmemesi, köylerin konumuna göre merkezi bir yerde olması, sağlığa yararlı kaplıcalarının bulunması, Kelkit Vadisi üzerindeki Şark Yolunun buradan geçmesi ilçe merkezi olarak seçilmesini etkileyen nedenlerdir. 1939 yılında 26 Aralık’ı 27 Aralık’a bağlayan gece sabaha karşı tarihte 1939 Erzincan Depremi olarak da bilinen deprem Reşadiye ve köylerinde etkili olmuş ve bu depremde Reşadiye’de ayakta tek bir bina kalmamıştır. Bu haliyle ilçe merkezi ve köyleri uzun bir süre kendi kaderine terk edilmiştir. Köylerle birlikte toplam 2100 kişinin öldüğü resmi kayıtlarda mevcuttur.[kaynak belirtilmeli] Zamanın Tokat valisi İzzeddin Çağpar, ilçe Kaymakamı Necati Gökmoğol ve oluşturulan kurulun uzun tartışmaları sonucu yeni Reşadiye’nin yerleşim yeri eski yerleşim yerinin kuzeyine dağ eteğine kaydırılmıştır. 1966 yılından sonra zamanın idarecilerinin yoğun çalışmaları ve Reşadiye halkının da katkılarıyla yeni bir atılım ve yapılanma ortaya çıkmış, önce maddi sorunlar aşılıp, günün şartları içinde son derece önemli yatırımlar gerçekleşmiştir. 1970’li yıllarda tüm Türkiye’de olduğu gibi Reşadiye de yurt dışına çok sayıda işçi göndermiştir. Bu işçiler kazançlarını ilçelerine aktarmışlar böylece ilçe merkezi hızlı bir kentleşme sürecine girmiştir. ayrıca altıparmak köyü yakınında köyün güneyinde kalecik adlı bir mezranın bulundugu ama kalenin gün ışıgına çıkmamış kalıntıları ve yüksekligi gözler önündedir Bugüne kadar Reşadiye’de Romalılara, Bizanslılara ve Türklere ait çeşitli seramik eşya, sikke, yayla ve köylere yayılmış tarihi mezarlar bulunmuştur. Köylerde yer yer bozulmuş kale kalıntılarına rastlanır. Çoğunun temel harabeleri kalmıştır. Göllüköy, Çamlıkaya, Saraydüzü, Kalecik, Mengen Kalesi, Kaledüzü, Kızılcaören, Turaç Köyü yaylasında Bizans dönemine ait olan ve sonraları Müslümanların da defnedildiği tarihi bir mezar alanı vardır. Danişmendliler Dönemi Malazgirt Savaşı'ndan sonra Anadolu'nun kapıları Türkler'e açılmış, Büyük Selçuklu Sultanı Melikşah'ın komutanlarından Danişmend Gazi de Anadolunun fethinde görev almıştır. Melikşah, Danişmend Gaziyi Sivas dolaylarına göndererek alacağı yerleri kendisine vereceğini vadetmiştir. Gazi Ahmet Danişmend, Sivas ve yöresini alarak Anadolu'da ilk Türk Danişmendiye hüümetini kurmuştur. 1080 yılında da Sivas'ı devlet merkezi yapmıştır. Gazi Ahmed Danişmend, Türklerin Salur Boyundandır, Harizm'den gelmiştir. Danişmend Gazi Anadolu Selçuklu Sultanı I.Kılıçarslan'la birlikte Haçlılara karşı başarılı savaşlar çıkarmıştır.[3] İstatistiki bilgiler Kuruluş yılı: 1906 Toplam nüfus[4]: 39.457 İlçe nüfusu: 8.730 Yüz ölçümü: 1.162 km² Belediye sayısı: 14 (İlçe Merkez Dahil.) Köy sayısı: 67 (2011 itibari ile son sayı) Coğrafi bilgiler [3] Reşadiye, Orta Karadeniz Bölgesinde yer alır. Doğusunda Koyulhisar ve Mesudiye; batısında Niksar ve Başçiftlik; kuzeyinde Aybastı ve Gölköy; güneyinde Almus ve Doğanşar ilçeleri bulunmaktadır. Coğrafi olarak 400 31' kuzey enlemleri ile 370 06' doğu boylamları arasında bulunmaktadır. Kelkit Irmağı kıyısında kurulmuş bulunan Reşadiye'nin en yüksek tepesi 2.183 metre ile Erdem Baba Tepesi'dir. Bunu, Küçük Erdem Tepesi (2.113 metre), Kabaktepe (2.037 metre), Çal Tepesi (2022 metre), Mektep Tepesi, Tömbül Tepesi ve Lalelik Tepesi izler. Bu yüksekliklerin tümü Günüş Dağı'nda bulunmaktadır. İlçenin arazi yapısının dağlık olması nedeniyle geniş ovası bulunmamaktadır. Ancak ovacık, meydanlar, yazı ve düzlükleri ekim ve dikime müsaittir. Reşadiye ilçesi yaylalar yönünden oldukça zengindir. 44 yaylanın içerisinde en çok bilinen yaylaları Cimban,Selemen,Gedik,Batmış tır. Yer Şekilleri Reşadiye, yer şekilleri bakımından çeşitlililk gösteren bir yerleşim merkezidir. İlçe, Tokat'ın diğer ilçeleriyle karşılaştırılırsa eğim ve engebenin burada oldukça fazla olduğu görülür. Arazi kırık;eğim fazla ve yer yer platolarla çevrilidir. Ortalama yükseltisi 1500 metrenin üzerindedir, ilçe merkezinin rakımı ise 450 metredir. Dağlar Reşadiye Orta Karadeniz Bölgesiyle, İç Anadolu Bölgesi arasında bir geçiş alanı oluşturur. Karadeniz'in tamamının oluşumu gibi burası da üçüncü ve dürdüncü jeolojik zamanda oluşmuş, yer yer oturmasını tamamlamamış bir bölümdür. Bu bölümdeki dağların büyük çoğunluğunu sıradağlar oluşturmaktadır. İlçe Konale Fay Hattı üzerinde yer alır. 1.Derece deprem kuşağı üzerindedir ve bu faylar halen diridir. Reşadiye'de yükseltinin en fazla olduğu yöre, Çamlıkaya sınırıları içerisinde yer alan Erdem Baba Tepesi'dir (2183m). Bunu; Küçük Erdem Tepesi (2113 m), Kabak Tepe (2037 m), Çal Tepesi (2022 m), Mektep Tepesi (2002 m), Tömbül Tepesi (2000m), Lalelik Tepesi (1922m). Mağaralar Reşadiye'nin köylerinde gerek doğal oluşum, gerekse insan eliyle yapılmış mağaralara rastlanır. Başlıcaları şunlardır: Çamlıkaya Köyü sınırları içerisinde Kokurdan Mağarası Baydarlı Kasabası sınırları içerisinde; Güngerit ve Tilkidibi Mağarası Demircili Kasabası sınırları içerisinde Kızıl Mağara Cimitekke-Kavaklıdere arasında; Deliklikaya Mağarası, Yolüstü Beldesi sınırları içerisinde; İnkaya Mağarası Nebişeyh Beldesı-Kapaklı Köyü arasında; Kayadibi Mağarası Büşürüm Beldesi sınırları içerisinde; Abudeliği Mağarası bulunmaktadır. İlçenin başlıca boğaz ve gedikleri şunlardır Döğüş Gediği : Abdurrahmanlı-Esenköy arasında bulunur. Konak Boğazı : Demircili Köyü yöresindedir. Gedik Boğazı : Yolüstü-Bereketli arasındadır. Kaya Boğazı : Kapaklı köyünü Taşlıca köyüne bağlar. İklim İklim bakımından İç Anadolu ve Karadeniz Bölgelerinin geçiş noktasında bulunan Reşadiye'de, yazlar sıcak ve kurak, kışlar soğuk ve sert geçmektedir. İlçe merkezinin kış aylarında fazla kar tutmamasına karşın yüksek rakımdan oluşan ilçe genelinde kış şiddetli geçmektedir. İlçede hava durumunun uzun yıllar içiindeki seyri incelendiğinde şu genel özelliklerin ortaya çıktığı görülür: Yazlar sıcak ve kurak. Kışlar soğuk ve sert geçer. En fazla yağış ilkbaharda görülür. En düşük yağış yaz aylarındadır. Turizm Kaplıca Turizimi Reşadiye Belediyesi bünyesinde hizmete sunulan, şifa kaynağı olan kaplıca suyunun faydalı olduğu rahatsızlıklar şunlardır; Romatizma Nevralji (Sinir ağrıları) Nefrit (Böbrek iltihabı hastalıkları) Kireçlenme Kırık-Çıkık sekalleri Cilt ve Kadın Hastalıkları Radon gazı bulunmamaktadır. Kablıca suyu Türkiye’de radon gazının olmadığı tek su olup, debisi kaynağında 30 lt/sn. dir Ulaşım Bazı Yurt İçi Merkezlere Olan Mesafe [5] Güzergah Mesafe(km) Reşadiye-Tokat 89 Reşadiye-Erzurum 410 Reşadiye-Erzincan 219 Reşadiye-Ankara 472 Reşadiye-İstanbul 831 Eğitim İlçe Merkezi'nde 1 Anadolu Öğretmen Lisesi 1 Anadolu Lisesi 1 Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi 1 Kız Meslek Lisesi 1 Ticaret Meslek Lisesi 1 Anadolu İmam Hatip Lisesi 1 Düz Lise (Reşadiye Lisesi) Bozçalı Kasabasında 1 Çok Programlı Lise Bereketli Kasabasında 1 Çok Programlı Lise olmak üzere toplam 8 adet ortaöğretim kurumu, ilçe merkezi'nde 5 adet ve köylerde 19 adet İlköğretim okulu olmak üzere toplam 24 adet ilköğretim okulu ve 1 Ana Okulu ile eğitim öğretim faaliyetleri sürdürülmektedir. Coğrafi konumu Compass rose pale.svg Aybastı ve ve Gölköy g t d Compass rose pale.svg Niksar ve Başçiftlik Kuzey Koyulhisar ve Mesudiye Batı Reşadiye Doğu Güney Almus ve Doğanşar Kaynakça ^ http://www.yerelnet.org.tr/ilceler/ilce_belediye_koordinat.php?ilceid=199033 ^ "2013 genel nüfus sayımı verileri". Türkiye İstatistik Kurumu. 15 Şubat 2014 tarihinde özgün kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 15 Şubat 2014. ^ a b "Dünden Bugüne Reşadiye" ^ http://tuikapp.tuik.gov.tr/adnksdagitapp/adnks.zul ^ Map & Travel Route adlı Software programı
Bugün 2857 ziyaretçikişi burdaydı!
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=