EKİNLİ-TUCUH-YEŞİLYURT TOKAT - KARAOLUK
Karaoluk, Yeşilyurt Karaoluk — Köy — Ülke Türkiye Coğrafi bölge Karadeniz Bölgesi İl Tokat İlçe Yeşilyurt Nüfus (2010)[1] - Toplam 88 Zaman dilimi DAZD (+2) - Yaz (YSU) DAYZD (+3) İl alan kodu 356 İl plaka kodu 60 Posta kodu 60860 Tokat ilindeki yerleşim yerleri listesi Karaoluk, Tokat ilinin Yeşilyurt ilçesine bağlı bir köydür. Konu başlıkları [gizle] 1 Tarihçe 2 Osmanlı Arşivleri ve Karaoluk 3 Kurtuluş Savaşı ve Karaoluk 4 Adı 5 Kültür 5.1 Mazlum Ağa 6 Coğrafya 7 İklim 7.1 Eğitim 8 Nüfus 9 Ekonomi 10 Muhtarlık 11 Altyapı bilgileri 11.1 Dipnotlar 12 Kaynakça 13 Dış bağlantılar Tarihçe:Köyün tarihi ile ilgili bilgiler, başta rahmetlik Abbas Kılıç olmak üzere yaşlı kişilerden edinilmiştir. Buna göre köy, tahminen 19. yüzyılın ilk çeyreğinde, Sivas sancağından gelen Türkmenler tarafından kurulmuştur. Köye ilk olarak Habeşler gelmiş ve bir ağıl satın alarak yurdu belli etmişlerdir [1]. Ardından Kılıçoğulları sülalesinin bilinen ilk atası Sarı Mustafa, 1840 yılında Düzova, Sivas'dan kalkıp buraya yerleşmiştir. Daha sonra da İslim, Yıldızeli'nden Fakıoğuları gelmiştir. Böylece köy gelişme zemini bulmuş ve bugünlere kadar gelmiştir. Köydeki bazı sülalerin hangi Oğuz boyundan olduğu bilinmektedir. Bunlar şöyle sıralanabilir: - Kılıçoğulları: Begtili boyundan, Halep Türkmenleri taifesindendir. - Avşaroğulları: Afşar boyundandır. - Fakıoğulları: Begtili boyundan, Halep Türkmenleri taifesindendir. Köyün Anadolu'nun Türkleşmesinden önceki tarihi de Erken Roma Dönemi'ne kadar uzanmaktadır. Çünkü Ağacağaçlı Dere mevkiinde yapılan kazı çalışmasında, bahsi geçen döneme ait çift yılan başlı bilezikler, çömlekler, gözyaşı şişeleri ve madencilikte kullanıldığı sanılan kürekler bulunmuştur [2] (Parçalar Sivas Müzesi'nde görülebilir.) Ayrıca Köyümüz sınırları dâhilindeki Ali Deresi, 1574 tahririnde, Afşar boyuna mensup İlbeğlü Bölüğü Cemaati'nin (Ulu Yörük Taifesinden) kışlağı olarak görünmektedir [3]: . Hane Mücerred Hâsıl 6 2 170 akçe Öte yandan köyümüzdeki mevkilerden biri de Göğdere (Gökdere)’dir. Hicrî 926’da Artukâbâd’ın Gökdere adını taşıyan kışlağında Ulu Yörük taifesinden Emirze v. İlbeğlü cemaati kışlamaktaydı [4]. Oğuzların Avşar boyuna mensup olan cemaat, hicrî 982'de de tahrir olunmuştur [5]. Hicrî 926 Hicrî 982 Hane 6 17 Mücerred 9 19 Hâsıl ? 1395 akçe Osmanlı Arşivleri ve Karaoluk]- Yıldızeli kazasına bağlı Cizözü karyesi ile Karaoluk karyesi arasında bir tarlada bulunarak gönderilen sikkelerin eski Yunan dönemine ait bakır sikkelerden olduğunun Sivas Maarif Müdüriyetine bildirildiği (Tarih: 11/Ramazan/1320 [miladî: 1902], Dosya No: 636, Gömlek No: 18, Fon Kodu: MF.MKT.) [6] - Boş bulunan Hacı Bektaş Veli Dergâhı'na şeyh tayini, dergâh türbedârı ve postnişini Feyzi Baba ile müntesip arasındaki ihtilâf (Tarih: 05/Rabiulevvel/1332 [miladî: 1904], Dosya No: 37/-2, Gömlek No: 3, Fon Kodu: DH.İD.) [7] - Artukâbâd kazası, Karaoluk karyesi temettuat defteri (Tarih:? Dosya No:? Gömlek No:13037 Fon Kodu: ML.VRD.TMT.d...) [8] Kurtuluş Savaşı ve Karaoluk]Kılıçoğullarından Abbas Kılıç (Abbas Efendi) ile Karali İstiklâl Madalyası sahibidir. Ayrıca Bekir Çavuş'un üç oğlu (Osman, Hüseyin, Mustafa) ve köyden birçok kişi Kurtuluş Savaşı'nda şehit düşmüştür. Kaynak: Veli Kılıç. Adı]Köyün adı, "Karaoluk'un Önü" mevkiindeki ağaçtan yapılmış oluktan gelmektedir. Çünkü ilk başlarda açık renkte olan bu oluk, zamanla çürümüş ve kara bir oluk hâlini almıştır. Kültür]- Yemekler : Efelik, toyga, madımak, düğ çorbası, bulgur pilavı, içiyağlı ve helle köyün ünlü yemeklerindendir. - Düğünler : Düğünler dört gün sürer. Perşembe bayrak asılır; cuma misafirler kabul edilir, davullu zurnalı eğlenceler yapılır ve halaylar çekilir; cumartesi damat oturtulur, gelin yıkanır ve pazar günü gerçekleştirilen gelin almayla da düğün neticelenir. - Müzik : Köyde neredeyse herkes bir müzik aleti çalabilmektedir. Saz, kaval, zurna ve davul başlıca enstrumanlardır. - Ölümler : Cenazeler cemevinden törenle kaldırılır ve köy mezarlığına defnedilir. Defnin ardından kazma takırtısı [9] denilen bir yemek verilir. Birkaç gün (tercihen defni takip eden ilk cuma) sonra cuma yapılır. Ve son olarak da kırk yemeği döktürülür. - Dil : Dil, Anadolu Türkmencesidir ve arıdır. Türkmenistan ile ortak kimi sözcükler şöyle sıralanabilir: Bulağ (çeşme), gişi (koca), yumah (yıkamak), barmah (parmak), şora (şu yer), gahşatmah (gevşetmek, yerinden oynatmak), köynek (gömlek), çerci (gezgin esnaf), üzmek (yırtmak), garış (beddua), gübür (pis toz), cılga (patika)...[10] Mazlum Ağa[değiştir | kaynağı değiştir]Su Çıkan Kaya yolunun sol yamacında bir mezar bulunmaktadır. Bu mezarın adı "Mazlum Ağa"dır. Mazlum Ağa köydekilerin sevdiği garip bir şahısmış. Bu yüzden ölünce mezarı adak yeri olmuştur. Coğrafya]Köy Tokat iline 60 km, Yeşilyurt ilçesine 17 km uzaklıktadır. Doğusunda Sivri, batısında Büğet, kuzeyinde Kavunluk, güneyinde ise Çamlıbel Dağları bulunur. Rakımı 1340 metredir. Yeraltı zenginlikleri bakımından karnesi iyidir [11]. Daha önce işletilmiş bir maden vardır. Su kaynakları boldur (Su Çıkan Kaya, Çırçır, Kırkpınar, Ali Deresi vb). Ayrıca köyde kayalık alanlar geniş yer kaplamaktadır. İklim]Köyde karasal iklim hüküm sürmektedir. Bu yüzden kışlar oldukça sert geçer. Yazlar ise nemsiz ve kuraktır. Eğitim]İlkokulun 1960'da faaliyete geçmesi köyün ufkunu açmıştır. Bu nedenle okuma-yazma oranı hayli yüksektir. Köyden hâkim, avukat, mühendis, doktor, subay ve çok sayıda öğretmen ile polis çıkmıştır. Nüfus]Köy 1950'lerden beri göç vermektedir. Göç edenler başta İzmir olmak üzere, Ankara, İstanbul, Sivas ve Tokat gibi büyük şehirleri tercih etmektedir. Sayıları nispeten az olsa da, yurt dışına göçenler de vardır. 1997 2000 2009 140 121 88 Ekonomi]Köyün ekonomisi genel olarak tarım ve hayvancılığa dayalıdır. Koyun, inek, arı ve tavuk beslenen başlıca hayvanlardandır. Tarımda ise geleneksel bitkilerden vazgeçilmemiştir (arpa, buğday, yulaf... vb). Muhtarlık]Yerleşim yerinin nüfusu 2000'den az olduğu için köy tüzel kişiliğini haizdir (442 sayılı Köy Kanunu m. 1). Ve bu tüzelkişiliği temsil etmesi için köy muhtarlık seçimleri yapılmaktadır. Altyapı bilgileri]Köyde 1959 yılında inşa edilen tek derslikli bir ilkokul bulunmaktadır; lakin öğrenci yokluğundan hizmet vermemektedir. Köyün içme suyu şebekesi, elektriği ve sabit telefonu vardır. Ancak kanalizasyonu, PTT şubesi ve Sağlık ocağı yoktur. Köye ulaşımı sağlayan yol ise stabilizedir. Dipnotlar][1] Habeş adı Zara'daki Habeş yaylasını akla getirmektedir. [2] http://www.mta.gov.tr/mta_web/kutuphane/mtadergi/89_9.pdf [3] Tapu-Kadastro Kuyûd-ı Kadîme Arşivi, Tahrir Defteri, nr. 16, s. 3a; Açıkel, Ali, XV-XVI. Yüzyıllarda Artukabad Kazasının Sosyal Yapısı, AÜTAED Sayı 25, Erzurum 2004, syf: 212 [4] BOA, TD, nr. 79, s. 388 [5] Açıkel, Ali, XV-XVI. Yüzyıllarda Artukabad Kazasının Sosyal Yapısı, AÜTAED Sayı 25, Erzurum 2004, syf: 212 [6] http://www.devletarsivleri.gov.tr [7] http://www.devletarsivleri.gov.tr [8] http://www.devletarsivleri.gov.tr {9] Şamanizm kalıntısı olan Kazma Takırtısı yemeği; Gaziantep, Hatay ve Halep dolaylarındaki Türkmenlerde de vardır (Yalman, Ali Rıza, Cenupta Türkmen Oymakları C-I, Ankara 1977, syf: 61) [10] http://www.cigildem.da.ru/ [11] http://www.mta.gov.tr/mta_web/kutuphane/mtadergi/30_2.pdf
Bugün 2857 ziyaretçikişi burdaydı!
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=