EKİNLİ-TUCUH-YEŞİLYURT TOKAT - ERBAA
Erbaa, Tokat ilinin 2013 sonu itibariyle 60.742[4] ilçe merkezi nüfusuyla birlikte bereketli ovası, konumu, iş olanakları, sanayisi ve OSB gibi önemli etkenler sayesinde göç almaya devam eden bölgenin cazibe merkezi olmuş bir ilçesidir. 2011 ADNKS sonuçlarına göre Tokat genelinde il merkezi dahil nüfusunu artıran tek yerleşim yeri olmuştur.[5] Konu başlıkları 1 Kökenbilim 2 Tarihçe 2.1 Tarihöncesi Dönem 2.2 İlk Çağ 2.2.1 Eski Tunç Çağı 2.3 Helenistik Dönem ve Roma Dönemi 2.4 Beylikler,Selçuklu ve Osmanlı Dönemi 2.5 Cumhuriyet Dönemi 2.5.1 Erbaa'nın taşınması ve yeniden kuruluşu 2.5.1.1 1939 Erzincan Depremi 2.5.1.2 1942 Erbaa-Niksar Depremi 2.5.1.3 1943 Erbaa Depremi 2.5.1.4 Erbaa'nın Taşınması 3 Coğrafya 3.1 Coğrafi konumu 3.2 Coğrafi şekilleri 3.3 İklimi ve bitki örtüsü 3.3.1 İklimi 3.3.2 Bitki örtüsü 4 Nüfus 5 Eğitim 5.1 Yükseköğretim 5.1.1 Erbaa Sağlık Yüksekokulu 5.1.2 Erbaa Meslek Yüksekokulu 5.1.3 Erbaa Sağlık Hizmetleri M.Y.O 5.2 İlk ve ortaöğretim 6 Sanayi 7 Spor 7.1 Futbol 7.2 Güreş 7.3 Diğer Branşlar 7.3.1 Bilardo 7.3.2 Tekvando 7.3.3 Öteki branşlar 8 Yerel medya/basın 8.1 Yerel televizyonlar 8.2 Yerel gazeteler 8.3 Yerel radyolar 9 Yerel yönetim 9.1 Belediye başkanları 9.2 Kaymakamlar 9.3 Mahalleler 10 Kaynakça 11 Dış bağlantılar Kökenbilim Erbaa kelimesi, Arapça olup "dört" anlamına gelmektedir.[6] Osmanlı İmparatorluğu kayıtlarında ise 18. yüzyılın başlarından itibaren Erbaa adının kullanıldığı görülmektedir. Bir ara bu kelime "Nevahi-i Erbaa" şeklinde kullanılmıştır. Mevzubahis dönemde Niksar-Amasya arasında en önemli yerleşim birimleri ; Erek,Karayaka,Sonusa(Uluköy) ve Taşâbat(Taşova) idi. Nüfus yönünden ancak birer nahiye büyüklüğünde ve aynı bölgede olmalarından hepsine birden Nevahi-i Erbaa yani "dört nahiye" denilmiştir. Hatta tahakkuk eden vergiler de bu isimle kaydedilmiştir.H.1256/M.1840'da, Erbaa adıyla bu dört nahiyenin (Erek,Karayaka,Sonusa,Taşâbat) vergisi 47.243 kuruş olarak resmi evraka geçmiştir. Buna göre Erbaa; Erek, Karayaka, Sonusa ve Taşâbat'ın genel bir adı olmuş, dördü birden sanki bir ilçe görünümünü almıştır. Hatta resmiyette Kaza-i Erbaa tâbiri de kullanılmıştır.Daha sonra Erek diğerlerine göre daha fazla gelişim gösterince, Erbaa adını tek başına alarak 1872'de ilçe olmuştur. Kalan üçü yani Taşâbat,Karayaka ve Sonusa ise Erek'e yani bugünkü Erbaa'ya bağlanıp onun köyleri olmuşlardır. Daha sonra 1944'te Taşabat'ın yani günümüzdeki Taşova'nın Erbaa'dan ayrılıp ayrı bir ilçe olmasıyla[7] Sonusa da Taşova'ya bağlanmıştır. Tarihçe Tarihöncesi Dönem 2011 yılında Çorum'un Bayat ilçesinde bulunan ocağa kadar[8][9] Anadolu'daki en eski yeraltı maden işletmesi M.Ö 5000 yılına ait olup Erbaa'nın Kozlu köyünde olarak kayıtlara geçmiş ve bilinmiştir.Bu maden ocağına "Eski Gümüşlük" olarak bilinen mevkiide yapılan sondaj destekli aramalar sayesinde ulaşılmış ve ODTÜ Fizik Bölümü Radyokarbon laboratuvarında yapılan C-14 analizleri sonucunda M.Ö 5000 tarihine ulaşılmıştır.[10] Araştırmacılar,yörede ihtiyaç duyulan bakır gereksiminin binlerce yıl boyunca bu maden ocağından karşılandığı ihtimali üzerinde durmaktadır. Horoztepe'de bir mezarda bulunan bebek emziren bronz çıplak kadın heykeli İlk Çağ Eski Tunç Çağı Ana madde: Horoztepe Günümüzde Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde sergilenmekte olan ve müzenin en değerli parçalarından biri olan"Bebeğini Emziren Ana" heykelciği[11] Erbaa ilçe merkezi sınırlarında bulunan Horoztepe Arkeolojik Sit Alanı'nda yapılan arkeolojik kazılar sırasında bulunmuştur.Hatti Uygarlığı'na ait M.Ö 2400-2200 yılına tarihlenen [12] ve bazı önemli buluntuları 1950'li yıllarda yurt dışına kaçırılan [13]Horoztepe'de diğer bazı önemli buluntulara şunlar örnek verilebilir:[14] Boğa heykelciği Tunç mızrak ucu Sistrum Hançer; kama ve sap delikli baltalar Şerit biçimli kulplar Geyik heykelciği Emzikli çaydanlık,derin çanaklar,kulplu ve kulpsuz çanaklar Ayna,güneş kursu,çalpara Kirmen,kemer tokası; Horoztepe'de bulunan eserler,yöre halkının Alacahöyük'te olduğu gibi sanat ve madencilik uğraşlarının önemli düzeye ulaştığını,dönem insanının madeni işleme bilgisinin yüksek olduğunu ve göstermektedir.[11] Amasya/Türkiye'de Yeşilırmak'ın kenarında bulunan Strabon Heykeli. Helenistik Dönem ve Roma Dönemi Ana maddeler: Strabon, Pontus Krallığı, ve VI. Mithridates Dünyanın ilk coğrafyacısı olarak bilinen[15] Amasyalı Strabon Roma Dönemi'ndeki adı Phanaroia olan Erbaa'nın coğrafyasını ve bitki örtüsünü şöyle tanımlamaktadır:[16] "Sidene ve Themiskrya Pharnika'ya sınır oluşturur.Bu bölgelerin yukarısında Pontus'un en iyi bölümü olan Phanaroia uzanır çünkü; Phanaroia bölgesinde zeytin yetişir,kaliteli şarap elde edilir ve bazı başka faydalar sağlanır.Doğu tarafta bölge uzantısıyla paralel gidişatta Paryadres yer alır,batı tarafta ise Lithros ve Ophlimos uzanır.Phanaroia oldukça uzun ve geniş bir vadidir.Topraklarını Armenia'dan Lykos ile Amaseia civarının dar geçitlerini aşarak gelen İris sular;iki ırmak vadinin yaklaşık ortasında birleşir." Strabon yukarıdaki ifadesinde de görüleceği üzere günümüz Erbaa topraklarını tüm Pontus'un en iyi bölümü olarak ifade etmiştir."Armenia'dan Lykos" olarak belirttiği ırmak günümüzdeki Kelkit Çayı'nın o dönemki adıdır.[17] Yine Amaseia civarının dar geçitlerini aştığı belirtilen İris ise günümüzdeki Yeşilırmak'ın o dönemki adıdır.[18] Bahsedilen iki ırmağın birleştiği yer ise günümüzde Erbaa'ya bağlı ve ilçe merkezine 13 km. uzaklıktaki Kale köyüdür.[19] Bahsedilen Tozanlı ve Kelkit,Erbaa'da birleştikten sonra Yeşilırmak adı ile Çarşamba'da denize dökülür.Pontus kralı VI. Mithridates günümüzde "Boğazkesen" olarak bilinen bu birleşim noktasına Amasya'yı Niksar'a bağlamak için köprü yaptırmıştır ve bölgenein Phanaroia olan adını Opotorma olarak değiştirmiştir. Günümüzde tarihi köprünün ayakları sağlam biçimde durmaktadır.[19] 2012 yılında Kale köyünde defineciler yaptığı kazak kaçılar ile buldukları iki kaya mezarını tahrip etmiştir. Bu kaya mezarlarının VI. Mithridates'in kızının kayıp mezarı olabileceği belirtilmiştir.[20] Erbaa'nın Hacıpazar köyünde 1983 yılında tesadüfen bulunan[21] Bizans Dönemi'ne ait eserler Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde korunmaktadır.Gnaeus Pompeius Magnus Boğazkesen mevkiinin adını Magnapolis olarak değiştirmiş[22] ve hükümet merkezini bir süre Bağpınar[19] köyüne taşımıştır. Günümüzde Erbaa'da Bizans dönemine ait kilise kalıntısı gibi eserler bulunmaktadır.[23] Beylikler,Selçuklu ve Osmanlı Dönemi Erbaa,İslamiyet ile Danişmentliler Beyliği'nin öncüsü Melik Ahmet Gazi tarafından 1077'de fethedilmesi ile tanışmıştır.[24] Bu fetih ile başlayan ve Osmanlı Devleti ile devam eden süreçte ise en önemli yapı bugün sağlam bir şekilde ayakta olan ve kullanılmaya devam eden Silahtar Ömer Paşa Camii'dir.[25]Akça beldesinde bulunan camii,1082 yılında Selçuklular tarafından yaptırılmıştır ve incelemeler sırasında onarım gördüğüne dâir 18 Eylül 1862 tarihli bir kiremit parçası bulunmuştur.[26] Yine bu dönemde Yavuz Sultan Selim,Çaldıran Muharebesi'ne giderken Boğazkesen'de Helenistik Dönem'de yaptırılmış olan köprüden geçmiştir.[27] Ancak Boğazkesen üzerindeki köprü Helenistik Dönem'den sonra bu dönemde tâdilat geçirmiştir.[28] Erbaa ilçe merkezinin yani o yıllardaki ismi ile Erek'in 1600'lü yıllarda çok küçük bir yerleşim yeri olduğu Evliya Çelebi'nin o tarihte yaptığı gezide bugün Erbaa'ya bağlı köy olan Koçak'a uğramış ve konaklamış olmasına rağmen Erbaa'ya uğramayıp Niksar'a geçmiş olmasından anlaşılmaktadır.[29] Son olarak Osmanlı Devleti'nin döneminden günümüze ulaşan bir diğer yapıya ise Ravakbaba Türbesi ve Ravakbaba Camii örnek verilebilir.[23] Erbaa 1872 yılında Amasya vilayetine tabii bir kaza olmuştur.[30] Erbaa'nın 1904'teki nüfusunun cinsiyete göre etnik ve dinsel dağılımı ise şu şekildedir.[31] 1904 Yılında Erbaa Kazası'ndaki Kadın-Erkek Nüfusunun Etnik ve Dinsel Dağılımı Topluluk Adı Kadın Erkek Toplam Yüzde Müslüman 23.922 25.321 49.243 81,99 Rum Ortodoks 3.327 3.992 7.319 12,19 Ermeni Gregoryen 1.322 1.645 2.967 4,94 Protestan 178 189 367 0,61 Kipti 78 87 165 0,27 Toplam 28.827 31.234 60.061 100 Cumhuriyet Dönemi Erbaa'nın taşınması ve yeniden kuruluşu Erbaa,üst üste yaşadığı 1939 Erzincan Depremi,1942 Niksar-Erbaa Depremi ve 1943 Erbaa Depremi'nden sonra neredeyse tamamen haritadan silinmiştir.[32] Bu afetler ve sonrasında yaşanan gelişmeler Erbaa'nın yerinin tamamen değiştirilmesine giden süreci ortaya çıkarmıştır. 1939 Erzincan Depremi Ana madde: 1939 Erzincan Depremi 1939 Erzincan Depremi'nin ardından yapılan çalışmalar sonrası 4 Ocak 1940'ta belirlenen sonuçlarına göre [33] ilçe merkezi ve köylerde 2276 bina yıkılmıştır. 921 kişi ölmüş,585 kişi yaralanmıştır.Bu büyük felaket sonrası Kızılay,Erbaa'ya 200 yataklı bir sahra hastanesi kurmak için hazırlıklar yapmıştır.[34] Bu felaket sonrası kurtarma ve yardım çalışmalarındaki üstün gayretlerinden ötürü 24 Nisan 1940'ta Erbaa'dan 52 mahkum affa uğramıştır.[35] Depremden sonra yetim kalan çocuklardan 16 tanesi Malatya Çocuk Esirgeme Kurumu'na,3 tanesi Adana Çocuk Esirgeme Kurumu'na,17 tanesi ise Ankara Çocuk Esirgeme Kurumu'na gönderilmiştir.[36] 1942 Erbaa-Niksar Depremi Ana madde: 1942 Niksar-Erbaa Depremi 20 Aralık 1942'de gerçekleşen ve depremin merkez üssünün yörenin kendisi olmasından ötürü Erbaa tarihinde yaşanmış en yıkıcı,en büyük depremdir.Bu deprem sonucunda Erbaa'da 2295 ev,4 otel,4 fırın,127 dükkân,8 kahvehane,13 depo ve bir mezbahane ile Belediye Binası yıkılmıştır.Sadece bir hamam ile birkaç ahşap yapı ayakta kalabilmiştir.Toplam 534 kişi can vermiştir.[32] 1943 Erbaa Depremi Toplam 12 kişinin can verdiği bu deprem üst üste yaşanan depremlerden en hafif olanıdır. Bu depremlerin ardından zorunlu olarak Erbaa'nın zemini ile ilgili devlet eliyle ilgili çalışmaların başladığı sürece girilmiştir. Erbaa'nın Taşınması Üst üste üç büyük felaket yaşayan yörede, gelen heyetler tarafından jeolojik ve tektonik araştırmalar yapılmış ve şehir merkezinin Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın tam üstüne yapıldığı rapor edilmiş ve yerinin değiştirilmesi önerilmiştir.[37] Bu rapor üzerine Bakanlar Kurulu toplanmış ve aldığı karar ile Erbaa'nın eski yerinin güneyinde ve İmbat Deresi'nin batısında "Ardıçlık" mevkiine taşınması hükme bağlanmıştır. Bu karar üzerine 15 Nisan 1944 tarihinde Hükümet Konağı'nın törenle temelinin atılmasıyla Erbaa şehir merkezi yeni yerinde Alman bir şehir planlamacısının çizimleriyle düzenli bir yerleşimle yeniden kurulmaya başlamıştır.[38] Bu nedenle günümüz Erbaa şehir merkezinde "tarihi eser" olarak nitelenebilecek bir yapı bulunmayıp en eski bina 1944 yapımıdır. Coğrafya Coğrafi konumu Erbaa, Karadeniz Bölgesi'nin, Orta Karadeniz Bölümü'nde yer alır. Kuzeyden Samsun'un Çarşamba ilçesi ile Ordu ilinin Akkuş ilçesi, batıdan Amasya'nın Taşova ilçesi, doğudan Tokat'ın Niksar ilçesi, güneyden Tokat merkez ve güneybatıdan Turhal ilçesi ile çevrilidir.[39] Erbaa'nın bazı merkezlere olan uzaklığı şöyledir: Bazı Merkezlere Olan Mesafe [40] Güzergah Mesafe Erbaa-Amasya 75 km. Erbaa-Samsun 145 km. Erbaa-Tokat 85 km.[41] Erbaa-Ankara 409 km. Erbaa-İstanbul 746 km. Erbaa-İzmir 988 km. Coğrafi şekilleri Rakımı ortalama 245 metre olan Erbaa, Tokat'ın en düşük rakım değerlerine sahip topraklarıdır.Bu rakım değerinin 32 km uzunluğa ve 10 km genişliğe sahip Erbaa Ovası ile birleşimi sonucu ise bugün Erbaa toprakları ziraate son derece uygundur. İlçe toprakları, kısmen Tozanlı çayı olmak üzere özellikle Kelkit Irmağı boyundaki bir ova ile bunu çevreleyen dağlık yerleri içine alan 1111 Kilometrekarelik yüzölçüme sahiptir.Erbaa’nın kuzey kısmında yer alan Karınca dağı ile Güneyindeki Sakarat ile Boğatlı dağları aynı zamanda içerisinde oluşmuş, bu dağlar Kuzey Anadolu dağ silsilesi içerisinde bulunmaktadır. Bu dağlar ortalama yükseltileri olan 1000–1250 m ile Karadeniz Bölgesi ortalamasına göre gayet düşüktür ve denizellik etkisine imkan verir. İklimi ve bitki örtüsü İklimi Erbaa’nın mikroklima iklimi özelliği ile Erbaa’da narenciye hariç her türlü sebze ve meyvenin yetişmesi, organik tarım ve seracılık alanındaki gelişmeler ve Erbaa Üzüm Yaprağı'nın bir marka haline gelmesi ilçeyi Doğu Anadolu, Karadeniz ve İç Anadolu Bölgesi'nin sebze ve meyve ihtiyacının karşıladığı önemli merkezlerden biri haline getirmiştir.[42] Erbaa'da mevsimler tam hükmünü icra edemeden birinden diğerine geçmektedir. Bu durum bölgenin iklim tipinin belirlenmesini zorlaştırmaktadır. Erbaa'da kara iklimi ile ılıman deniz iklimi arasında kalanlar geçit iklimi hüküm sürmektedir. Ayrıca bölgede bozulmuş Akdeniz iklimi ceyeran etmektedir. Çünkü, burada kuzey Anadolu'nun da silsilesi etkisini kaybettiğinden ve Yeşilırmak havasının batısında rutubetli rüzgarlara maruz kaldığından ılıman bir iklimin hüküm sürdüğü görülmektedir. Bu nedenle kışları ılık ve yağışlı geçmektedir. Erbaa'da en uzun ve kararlı mevsim sonbahardır. Sonbahar ılık ve devamlı, kış kısa ve genelde ılımandır. Yazın en sıcak aylar temmuz- ağustostur. Bu aylarda sıcaklık ortalama 36-39 derecedir.[43] Kışın en soğuk aylar ocak ve şubattır. Ortalama sıcaklık 3-5 dereceye kadar düşmektedir. En fazla yağış mayıs ayında olup yıllık ortalama 580 mm, en az yağış ağustos ayında olup 8.03 mm olarak tespit edilmiştir. Ortalama nispi nem Y olup en yüksek değerler f'ya kadar çıkmaktadır. İlçenin iklimi son yıllarda çevrede yapılan barajların etkisiyle ılımanlaşmıştır. Erbaa ile Gökalan arasındaki alanda çekilmiş bir fotoğraf. Yeşilırmak'ın bir kolu ve tarım alanlarının bir kısmı görülmektedir. Bitki örtüsü Erbaa'nın zengin bir bitki örtüsü vardır. Narenciye harici tüm ürünler yetiştirilebilmektedir. Genellikle bölgeye hakim olan bitki türü orman formasyonlarıdır. İlçenin kuzey kısmında orman örtüsü 300 m. den başlar ve ilk sıralamalarda bir takım makilik ortamlarda yabani zeytin ağaçları, dişbudak ve kestane ağaçlarına rastlanır. Arazi yükseldikçe kızıl çam, meşe, gürgen, kayın gibi türler görülür.[44] İklim tipi olarak bir geçiş yeri teşkil ettiğinden bir çok türden bitki ve meyvenin yetişmesine imkan tanır. Bunlardan bazıları; A ) Tarım Yapılan Bitkiler Tütün, buğday, arpa, çavdar, yulaf, ayçiçeği, nohut, fiğ, mercimek, bakla, fasulye, bezelye, burçak, soğan, pırasa, sarımsak, ıspanak, lahana, turp, patates, domates, biber, salatalık, nane, dereotu, maydanoz, bamya, marul,çay ve şeker pancarıdır. B ) Yetişen Meyveler Çilek, ceviz, erik, fındık, vişne, kiraz, kayısı, nar, üzüm, ayva, elma, armut, incir, kavun, karpuz, ivaz, ıhlamur, kızılcık, mahlep, muşmula ve dut,yenidünya,kivi,pepinodur.[43] Nüfus Yıl Toplam Şehir Kır 1965[45] 68.816 13.168 55.648 1970[46] 74.692 15.606 59.086 1975[47] 83.854 20.315 63.539 1980[48] 91.263 25.243 66.020 1985[49] 96.253 28.840 67.413 1990[50] 99.596 33.554 66.042 2000[51] 100.586 45.595 54.991 2007[52] 95.658 56.810 38.848 2008[53] 96.059 57.210 38.849 2009[54] 97.561 58.845 38.716 2010[55] 95.815 59.901 35.914 2011[56] 97.365 60.546 36.819 2012[57] 95.582 60.201 35.381 2013[58] 93.834 60.742 33.092 Eğitim Yükseköğretim İlçede Bakanlar Kurulu kararıyla Gaziosmanpaşa Üniversitesi'ne bağlı 4 yıllık lisans seviyesinde eğitim veren Sağlık Yüksekokulu kurulmuştur ve yeni bölümler açma çalışmaları devam etmektedir.[59] Barınma konusunda ise Kredi ve Yurtlar kurumu tarafından ilçede var olan yurda ek olarak yaptırılacak 300 Kişi kapasiteli bir yurt yapımı "Yapım ihalesine çıkılmış" aşamadadır.[60] Yine bu üniversiteye bağlı diğer yükseköğretim kurumları ve mevcut bölümler 2013 yılı itibariyle şu şekildedir: Erbaa Sağlık Yüksekokulu Sağlık Kurumları Yöneticiliği Bölümü Sosyal Hizmetler Bölümü (Henüz öğrenci alınmamıştır.) Hemşirelik Bölümü (Henüz öğrenci alınmamıştır.) [61]. Erbaa Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık[62] Bankacılık ve Sigortacılık (İ.Ö) Basım ve Yayın Teknolojileri Bilgisayar Programcılığı Bilgisayar Programcılığı(İ.Ö) Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Grafik Tasarımı Halkla İlişkiler ve Tanıtım İşletme Yönetimi İşletme Yönetimi (İ.Ö) Moda Tasarımı Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Tekstil Teknolojisi Erbaa Sağlık Hizmetleri M.Y.O Tıbbi Dökümantasyon ve Sekreterlik Tıbbi Dökümantasyon ve Sekreterlik (İ.Ö) Yaşlı Bakımı[63] İlk ve ortaöğretim İlçe merkezinde 1 Fen Lisesi,1 Anadolu Öğretmen Lisesi,3 Anadolu Lisesi, Düz Liseler ayrıca İmam-Hatip, Kız Meslek,Endüstri Meslek,Ticaret Meslek,Sağlık Meslek Liseleri ve 20 tane ilköğretim seviyesinde eğitim veren okul bulunmaktadır.[64] Sanayi Ana madde: Erbaa Organize Sanayi Bölgesi İlçe genelinde toplam fabrika sayısı 67’dır.Tekstil ve diğer iş kollarındaki yatırımların günümüzde de devam etmesiyle birlikte bugün ilçe genelinde toplam 67 adet fabrikada yaklaşık 7 bin 500 kişi çalışmaktadır.İlçemizde ana sanayi kolu toprak ve tekstildir. Tuğla ve kiremit fabrikaları halihazırda kapasitelerinin % 30 - % 40'ı civarında üretim yapmaktadırlar.Son yıllarda istihdam alanı olarak 1997 yılında kurulan Erbaa Organize Sanayi Bölgesi önem kazanmakta olup OSB’de 10 adet tekstil fabrikası, 1 adet ambalaj fabrikası, 1 adet çelik eşya fabrikası, 1 adet salamuralık yaprak paketleme fabrikası, 1 adet küvet ve duşakabin fabrikası, 1 adet ekmek fabrikası, 1 adet poşet fabrikası[65] olmak üzere tahsis edilenler dahil 25 tesis vardır. Şehrin muhtelif yerlerinde bu tekstil fabrikalarına hizmet veren 20 adet tekstil atölyesi bölgede hareketlenen yatırımların en temel göstergeleri olmuştur. Erbaa Meslek Yüksekokulu da Tekstil Teknolojisi bölümünü açarak[66] bu yatırımlara insan kaynağı, aktif işgücü ve kalifiye elaman bakımından katkı sağlamıştır. Bunların yanında ilçemizde orman ürünlerine dayalı parke fabrikaları, kireç sanayi fabrikaları ve un fabrikaları mevcuttur. İlçede ayrıca 1976 yılında kurulan ve 416 işyeri, 1 adet Kooperatif idare binası ve 1 adet Çıraklık Eğitim Okulu bulunan bir Küçük Sanayi Sitesi de bulunmaktadır.[67] Spor Futbol İlçenin Erbaaspor[68] ve Erbaa Güreş İhtisasspor[69] olmak üzere iki tane futbol kulübü vardır. 2013 yılı itibariyle Erbaa Güreş İhtisasspor Bölgesel Amatör Lig 3.Grup'ta, Erbaaspor ise bu ligin bir alt ligi olan Tokat 1.Amatör Lig A Grubu'nda mücadele etmektedir.Erbaa kulüpleri bugüne kadar olan en büyük başarısını Erbaaspor 1988-1989 sezonunda 3.Lig'e yükselmesi[70] ile yaşamıştır.Kulübün 1995-1996 sezonunun sonunda küme düşmesi ile bu süreç sona ermiştir.[71] Futbolda bir diğer önemli oluşum ise 2011 yılında kurulmuş olan[72] ve bölgenin tek bayan futbol takımı olma özelliğini gösteren Erbaa Güreş İhtisasspor Bayan Futbol Takımı'dır. TFF Kadın Ligleri 2.Lig 5.grupta[73] mücadele etmektedir. Kulüpler maçlarını 1984 yılında hizmete açılan Erbaa İlçe Stadyumu'nda yapmaktadır.[74] Güreş İlçede ata sporuna ilgi kuvvetlidir.Kırkpınar'ın rövanşı[75] olarak gösterilen ve 1995-1998 arası 4 sene Kırkpınar ağalığı yapan Erbaalı Hüseyin Şahin[76] adına düzenlenen son olarak 23.sü yapılan Geleneksel Hüseyin Şahin Yağlı Güreşleri bu durumu açıklamaktadır. Yine 2011 yılında faaliyete geçen Erbaa Yağlı Güreş Alanı[77] 20.000 seyirci kapasitesine ulaşılabilirliği ile[78] ilçe halkının güreşe olan ilgisini açıklamaktadır. İlçede il merkezi ve diğer ilçelerden gelen katılımcıların yer aldığı minikler güreş turnuvaları da düzenlenmektedir.[79][80] Erbaa Güreş İhtisasspor futbol kulübü de adından anlaşılacağı üzere güreş branşı kökenlidir. Diğer Branşlar Bilardo 3 Bant Türkiye Şampiyonası Tokat İl Birinciliği Müsabakaları Erbaa'da gerçekleştirilmiştir.[81] Böylelikle bilardo il seçmeleri Türkiye'de ilk defa bir ilçede gerçekleştirilmiştir ve organizasyon sonucunda Tokat'ın Türkiye Şampiyonası'nda temsil hakkı 4'ten 12'ye çıkarılmıştır.[82] Tekvando İlçede 2012 yılında Samsun, Tokat, Çorum, Amasya, Yozgat,Ordu,İzmir gibi ülkenin değişik bölgelerinden 200'ü aşkın sporcunun katıldığı İllerarası Tekvando Turnuvası düzenlenmiştir.[83] Öteki branşlar İlçede diğer branşlarla ilgili profesyonel bazda bir kulüp yahut oluşum bulunmamaktadır. Diğer branşlarla ilgili çalışmalar daha çok okullararası ilçe,il ve Türkiye turnuvalarına katılım şeklinde yürütülmektedir. Yerel medya/basın Yerel televizyonlar İlçede kurulan ve 1994 yılından beri karasal yayında hizmet veren Erbaa Radyo Televizyonu isimli,kısaltması ERT olan bir televizyon kanalı yayın yapmaktadır.[84] Yerel gazeteler 2013 yılı itibariyle ilçede 2 adet yerel gazete bulunmaktadır.[85] Bunlar: Yeni Erbaa Gazetesi Kelkit Gazetesi Yerel radyolar 2013 yılı itibariyle Erbaa merkezli yayın yapan radyo kanalları ve frekansları şu şekildedir:[86] Özlem FM (101.0) Kelkit FM (102.5) ERT FM (90.0) Yerel yönetim Belediye başkanları 1994 Türkiye yerel seçimleri'nde kazanmış olduğu belediye başkanlığını 4 dönemdir üst üste Milliyetçi Hareket Partisi'nden yürüterek Türkiye'nin yerel yönetim tarihinde önemli bir başarıya imza atan Ahmet Yenihan,2014 Türkiye yerel seçimleri'nde seçimi kaybederek koltuğunu Adalet ve Kalkınma Partisi'nin adayı Hüseyin Yıldırım'a devretmiştir.[87] 1872 yılında ilçe olan Erbaa'nın kayıtlarda yer alan bugüne kadar görev yapmış diğer belediye başkanlarının kronolojik sıralaması ise şu şekildedir:[88] Mustafa Tanoba (1915-1916) Hacı Fethullah Efendi (1916-1920) Ali İçellioğlu (1922-1923) Salih Kadızâde (1923-1926) Ziya Gegin (1926-1930) Şevki Taşova( 1930-1934) Behçet Üstün (1936-1938) Bedrettin Üstün (1939-1940) Sami Erk (1940-1941) Halis Hakimoğlu (1941-1942) Enver Saatçıgil (1947-1948) Adnan Çoruh (1950-1952) Alişan Diktaş (1952-1954) Sururi Aytaç (1954-1955) Sermet Durmuşoğlu (1955-1958) Ali Önder (1959-1960) Alişan DİKTAŞ (1968-1973) İhsan Kocaoğlu (1973-1980) Hikmet Tan (1980-1980) Akif İkiz (1980-1980) Niyazi Kırımca (1984-1994) Ahmet Yenihan (1994-2014) Hüseyin Yıldırım (2014-....) Kaymakamlar İçişleri Bakanlığının 07 Ağustos 2012 tarih ve 28377 sayılı Resmi gazetede yayımlanan 2012/473 sayılı Atama Kararı ile Aksaray Vali Yardımcısı iken Erbaa Kaymakamı olarak atanan Abdulkadir Demir,2013 itibariyle kaymakamlık görevine devam etmektedir.[89] Daha önce görev yapmış kaymakamların kronolojik sıralaması ise şu şekildedir:[90] [göster] g t d Erbaa kaymakamları Mahalleler Erbaa Belediyesi kayıtlarına göre 2013 yılı itibariyle mahalleler şu şekildedir.[91] 1-Ahmet Yesevi Mahallesi 2-Alacabal Mahallesi 3-Cumhuriyet Mahallesi 4-Erek Mahallesi 5-Ertuğrul Gazi Paşa Mahallesi 6-Evyaba Mahallesi 7-Fatih Sultan Mehmet Mahallesi 8-Fevzi Paşa Mahallesi 9-G.O.P Mahallesi 10-Gazi Paşa Mahallesi 11-Gündoğdu Mahallesi 12-İsmet Paşa Mahallesi 13-Karşıyaka Mahallesi 14-Kelkit Mahallesi 15-Kuruçay Mahallesi 16-Mehmet Akif Mahallesi 17-Mevlana Mahallesi 18-Mimar Sinan Mahallesi 19-Osman Gazi Mahallesi 20-Yavus Selim Mahallesi 21-Yeni Mahalle 22-Yeşilyurt Mahallesi 23-Yıldırım Beyazıt Mahallesi 24-Yunus Emre Mahallesi 25-Ziya Gökalp Mahallesi
Bugün 2857 ziyaretçikişi burdaydı!
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=